Reanimatiegroep Drimmelen

Resultatenoverzicht

 

Opbrengsten   2017 2016
8010 AED nieuw         2.520,00       1.185,00
8020 AED-herhaling         3.797,50       3.672,50
8030 Lesboekjes    
Totaal           6.317,50       4.857,50
       
Overige opbrengsten      
8040 Donaties             250,00          329,55
8070 Rente               17,32             34,40
8035 Diversen             326,40                    -  
Totaal               593,72          363,95
       
Kosten opleiding      
4000 Instructeurs         2.440,00             1.760,00
4300 Zaalhuur             611,30          638,61
4301 Consumpties         1.283,40          907,68
4330 Onderhoud               43,12          319,35
Totaal           4.377,82       3.625,64
       
Bruto resultaat           2.533,40       1.595,81
       
5010 Afschrijvingen             785,34          250,95
       
Algemene kosten      
4220 Secretariaat/verg.             116,38          680,18
4225 Verzekeringen             161,40          152,04
4230 Representatie             256,22          254,30
4270 Bankkosten             178,54          175,50
4291 AED-electrodes             511,83             65,00
4294 Website / adv /div             428,50          165,17
Totaal           1.652,87       1.492,19
       
       
Recaputilatie:    

            

Opbrengtsen           6.317,50       4.857,50
Kosten opleiding          -4.377,82     -3.625,64
Overige opbrengsten               593,72          363,95
Bruto resultaat           2.533,40       1.595,81
Algemene kosten          -1.652,87     -1.492,19
Afschrijvingen             -785,34         -250,95
Resultaat                 95,19         -147,33

 

Reanimatiegroep Drimmelen | reanimatiedrimmelen@gmail.com